W zasadzie na skalę polskiego sądownictwa są to sprawy, które mogą się zaliczać do najdłużej trwających, bo niejednokrotnie znamy przypadki, gdzie całe sprawy do finału ciągnęły się po prostu przez szereg długich lat. Wynika to między innymi z faktu, że mamy do czynienia bardzo złożonymi sprawami. Warto zaznaczyć tutaj, że często o przebiegu sprawy – czyli jej wygraniu lub przegraniu, decydować będzie opinia ekspertów.

To również lekarze
Osoby te także są lekarzami. Niestety, jest tendencja, która mówi, że pacjenci poszkodowani często żyją w przeświadczeniu, że lekarze trzymają stronę lekarzy – czyli po prostu chronią się wzajemnie w ramach jednej grupy zawodowej, na zasadzie lekarskiej solidarności. Prowadzi to w praktyce do sytuacji, w której prawdę powiedziawszy mamy też do czynienia z tym, że poszkodowane osoby, będące ofiarami niekompetencji lub zaniechań w leczeniu, nic po prostu z tego sobie nie robią. Bo wychodzą z założenia, że i tak przyjdzie im przegrać, więc nie podejmują walki. Tymczasem jest to zupełnie niesłuszne działanie. Walczyć trzeba tutaj nie tylko o nasze podstawowe prawa, bo każdy zasługuje na zadośćuczynienie, szczególnie za cierpienia w wyniku błędu lekarskiego. Odzyskiwanie odszkodowań w Łodzi jest możliwe dzięki osobom oferującym tego typu usługę. Do tego dochodzi jeszcze szereg wydatków i wpływ na to, by odpowiedzialność za wysoki poziom medycznych świadczeń w naszym kraju, była jak największa.

Sprawa nie jest łatwa
To jest złożona sprawa, jednakże nie można rezygnować, przeciwnie – trzeba właśnie walczyć o swoje, bo tutaj mamy do czynienia z tendencją, w której możemy liczyć wyłącznie na swoje kompetencje, co prawdę powiedziawszy będzie mogło się przełożyć na bardzo wiele różnych czynników. Rezultatów, które przecież dotyczą w sposób bezpośredni naszego zdrowia, a czasem nawet życia. Jeżeli nie wiemy w jaki sposób poradzić sobie z tak złożoną i niecodzienną sytuacją, nieoceniona będzie pomoc wykwalifikowanych prawników, którzy mają swoim zawodowym dorobku poprowadzenie takich spraw. Tym samym, zyskujemy w podwójnym wymiarze, mamy bowiem do czynienia z bardzo wieloma czynnikami, które będą bezpośrednio przemawiały za tym, by skorzystać z takiej profesjonalnej pomocy. Przecież tu chodzi nie tylko o nasze ciało czy formę zdrowotną, ale właśnie o zadośćuczynienie za cierpienia, które są wynikiem braku profesjonalizmu czy niedopatrzeń ze strony przedstawicieli służby zdrowia.