Nowotwór jest nieprawidłowym rozrostem komórek ciała. Nowotwór może być łagodny lub złośliwy i mieć postać guza o średnicy od jednego do kilku centymetrów (guz piersi, guz jajnika), narośli (czerniak skóry), bezużytecznych i niedojrzałych komórek krwi, czyli limfocytów (białaczka). Jeśli nowotwór jest łagodny, znaczy to, że nie jest bezpośrednim zagrożeniem życia dla chorego, natomiast nowotwór złośliwy stanowi bardzo wysokie zagrożenie.

Rozwój komórek zdrowych i nowotworowych

Zdrowe komórki ciała rosną, funkcjonują, umierają w zaprogramowany sposób, który szczegółowo określa, która z komórek tkanki będzie wciąż mnożyć się, a która będzie pełniła funkcje ważne dla organizmu. Więcej jest tych komórek, które nie ulegają żadnym podziałom. Komórki nowotworowe wiążą się z zupełnie innymi regułami niż komórki zdrowe. Wszystkie mają zdolność do podziałów znacznie szybszych niż komórki zdrowe.

W przypadku komórek nowotworowych dochodzi do mnożenia wszystkich komórek, a nie tylko ich części, tak jak w przypadku komórek zdrowych. Komórki nowotworowe nie wiążą się z zaplanowaną śmiercią oraz żyją o wiele dłużej niż komórki zdrowe, jednocześnie posiadając więcej komórek potomnych. Może to oznaczać, że są one nieśmiertelne. W konsekwencji oznacza to, że komórki nowotworowe rozrastają się bez względu na to jaki jest stan organizmu.

Jakie są różnice między nowotworem łagodnym a złośliwym?

Główną różnicą między tego typu nowotworami jest to, że te łagodne rosną o wiele wolniej, nie doprowadzają do naciekania tkanek i narządów, w których są usytuowane, a przede wszystkim nie posiadają one zdolności do tworzenia przerzutów. Wynika to z dziwnej cechy jaką jest oddzielenie się od tkanki, z której się wywodzą (zewnętrzna łącznotkankowa torebka nowotworu, która hamuje ich rozwijanie się i rozprzestrzenianie w ustroju). Właśnie dlatego gdy odkryje się nowotwór łagodny, nie stosuje się chemioterapii ani radioterapii. Nowotwór tego typu jest całkiem uleczalny, a wystarczającym leczeniem jest chirurgiczne usunięcie go.

Dla poszerzenia wiedzy o różnicy, polecamy obejrzeć film, gdzie wyjaśnione jest to dokładniej:

NOWOTWÓR ŁAGODNY

Nowotwór łagodny jest zazwyczaj zbudowany z tkanek, które w swojej budowie mało odbiegają od komórek właściwych. Jest często otorbiony i ograniczony, rośnie bardzo wolno, nie daje żadnych przerzutów, ale często powoduje uciskanie tkanek sąsiadujących, dlatego może objawiać się uciskiem nerwu (mocny ból), usytuowaniem w ważnym narządzie i zahamowaniem jego pracy np. w kręgosłupie, zaburzeniem wydzielania hormonów, powodowaniem krwawienia, albo zamknięciem światła naczynia krwionośnego.

Nowotwory łagodne piersi dotyczą bardzo dużej części kobiet, a nawet prawie połowy populacji kobiecej. W szczególności często zauważalne są zmiany włóknisto- torbielowate albo też włókniaki piersi. Często obserwuje się także inne nowotwory łagodne u kobiet np. mięśniaki macicy, brodawczaki skóry. Oprócz tego u obu płci można zauważyć bardzo częste występowanie nowotworów łagodnych typu: gruczolaki, włókniaki, tłuszczaki, nerwiaki, oponiaki, naczyniaki itp. Nie zagrażają one życiu, ale mogą powodować kłopotliwe dolegliwości utrudniające wykonywanie codziennych czynności oraz powikłania zdrowia.