Przemysł wpływa bardzo negatywnie na stan środowiska naturalnego. Jest on szczególnie niebezpieczny ze względu na duże ilości dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, jakie powstają w trakcie trwania produkcji przemysłowej. Co więcej przemysł może także powodować przesiedlenia poszczególnych gatunków roślin oraz zwierząt, między innymi w wyniku budowania nowej infrastruktury, w miejscach, które były ich dotychczasowymi siedliskami. Zatem działania przemysłu są zazwyczaj stosunkowo mocno szkodliwe dla życia i rozwoju ekosystemów.

Wysoka jakość środowiska naturalnego

W miejscach wysoko zurbanizowanych zazwyczaj występuje bardzo ubogie bogactwo naturalne. Ograniczona ilość gatunków zwierząt oraz roślin sprawia, że życie biologiczne w tego typu obszarach jest wyjątkowo ubogie. Tym samym tak kluczowe jest podejmowanie działań, dzięki którym wpływ na stan środowiska naturalnego i na samo środowisko naturalne będzie jak najmniejszy. Pozwoli to na zachowanie bogactwa naturalnego oraz bioróżnorodności przyrody. Ważne jest także zachowanie przyrody w stanie jak najlepszym dla przyszłych pokoleń. Wzrost dziury ozonowej oraz inne czynniki, które bardzo źle wpływają na stan środowiska naturalnego oraz na jakość życia w nim poszczególnych gatunków zarówno roślin oraz zwierząt, powoduje, że każdego roku dochodzi do wymierania kolejnych ważnych gatunków. Bardzo niepokojące są także zmiany w obrębie wielkiej rafy koralowej. Wzrost temperatury powietrza spowodowany globalnym ociepleniem sprawia, że wiele koralowców zmienia swój wygląd, a w przyszłości prawdopodobnie nie przetrwa zmian klimatycznych. Będzie to zatem ogromna strata dla środowiska naturalnego na całym świecie. Najbardziej unikalne gatunki koralowców stanowią bowiem podstawę funkcjonowania tamtejszych ekosystemów.

Środowisko naturalne wymagające wsparcia

Ważne dla środowiska naturalnego są wszelkie działania, jakie podejmować możemy każdego dnia w celu znieważenia negatywnego oddziaływania na jego stan. Z pozoru nieistotne czynności mogą okazać się wówczas bardzo ważne dla pojawienia się nowych możliwości ochrony środowiska naturalnego. Ważne jest także regularne badanie jakości powietrza na poszczególnych obszarach. Dzięki niemu zyskujemy szeroką wiedzę na temat tego w jaki sposób zmienia się klimat oraz jakie działania należy podejmować, aby nie dopuszczać do dalszego pogłębiania się zmian klimatycznych. Działania te muszą być jednak podejmowane bardzo całościowo.